Marketing usług medycznych

Dynamiczny rozwój rynku prywatnych usług medycznych w Polsce powoduje, że każda placówka medyczna powinnam zadbać o swój wizerunek wśród pacjentów i w środowisku medycznym. Pacjenci to najtrudniejsi klienci. Aby odnieść sukces, trzeba dobrze poznać ich potrzeby.

Niezbędnym jest także w odpowiedni sposób zareagować na szereg emocji związanych z realizacją usługi medycznej. Forma komunikacji placówka – pacjent i lekarz – pacjent jest kluczowa dla pomyślnie przeprowadzonego procesu sprzedaży świadczenia medycznego. Zdobycie zaufania kolejnych pacjentów i jego bliskich to klucz do dalszych sukcesów w rozwoju placówki medycznej.

Sukcesywnie realizowany plan marketingowy, działania PRowe oraz edukacja pacjentów z miesiąca na miesiąc przełożą się na wzrost sprzedaży usług medycznych i lojalność pacjentów skierowaną do ośrodka medycznego.

Co proponuję:

  • spójną strategię marketingową, której zadaniem będzie wzrost sprzedaży usług medycznych, pozyskanie nowych pacjentów oraz budowanie lojalności wśród dotychczasowych
  • analizę aktualnej pozycji rynkowej placówki medycznej, analizę konkurencji i określenie grupy docelowej
  • budowanie wizerunku placówki medycznej i reputacji zespołu medycznego
  • opracowanie planu marketingowego wraz z budżetem odpowiadającym możliwościom finansowym ośrodka medycznego oraz optymalizację dotychczas wdrożonych działańWhat's Your Online Marketing Strategy
  • analizę poziomu obsługi pacjenta oraz podwyższenie dotychczasowych standardów w tym zakresie
  • wdrożenie nowych usług do oferty medycznej placówki, również tych innowacyjnych i nowych na polskim rynku usług medycznych
  • kampanie reklamowe oraz działania promocyjne na rynku lokalnym, ogólnopolskim oraz zagranicą
  • opracowanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych dla pacjentów 
  • wdrożenie działań promocyjnych w środowisku medycznym
  • opracowanie i przeprowadzenie działań z zakresu content marketingu oraz inbound marketingu