PR usług medycznych

Czy warto poświęcić część budżetu marketingowego na działania public relations w budowaniu wizerunku placówki medycznej? Czy PR usług medycznych ma sens? Odpowiedź brzmi TAK. To kształtowanie tożsamości organizacji, wsparcie dla strategicznego zarządzania, komunikacja z pacjentem i przywiązanie pracowników medycznych z placówką medyczną.

Każda placówka medyczna ma do spełnienia misję społeczną, ma ratować zdrowie i życie ludzi. Każda z nich powinna cieszyć się nieposzlakowaną opinią i wzbudzać zaufanie pacjentów i ich bliskich. Dotyczy to zarówno placówek publicznych, jak i prywatnych. Mądrze wdrożony PR w organizacji może przynieść korzyści zarówno dla niej, jak i dla pacjentów.

Co ma na celu PR medyczny?

 • budowanie wizerunku mające na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej, tym samym większą liczbę pacjentów korzystających z usług medycznych
 • cena świadczenia medycznego to nie jedyny powód wybrania placówki medycznej – pacjent musi zaufać i sugeruje się wizerunkiem szpitala czy kliniki podczas wyboru metody leczenia
 • informowanie pacjentów, o profilaktyce, o pobycie w szpitalu, o kontynuacji leczenia
  permanentne budowanie zaufania do placówki medycznej pacjentów, ich rodzin, a także personelu medycznego
 • współpracę z liderami opinii i najlepszymi specjalistami z branży medycznej
 • podtrzymanie relacji z pacjentami, którzy już skorzystali z usług; poinformowanie o nowej ofercie
 • działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej i edukacji zdrowotnej – promowanie polityki prozdrowotnej
  wspomaganie sponsoringu
 • przygotowanie i szybką reakcję na sytuacje kryzysowe
 • komunikację wewnątrz organizacji
 • stworzenie atmosfery dla idei, pomysłów i rozwijania się świadczeniodawcy medycznego wśród osób zarządzających

Medyczny PR to komunikacja z otoczeniem, informowanie o osiągnięciach organizacji medycznej, działaniach jakie ona podejmuje, najnowszych doniesieniach dotyczących nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia oraz uzyskanie aprobaty wśród pacjentów i zdobycie ich lojalności.

Jakość oferowanych usług medycznych to nie tylko najlepsi specjaliści i najnowocześniejszy sprzęt medyczny. To również komunikacja z pacjentem. Przemyślane procedury komunikacyjne w wielospecjalistycznym szpitalu czy zarówno w niewielkiej przychodni to ciągłe wzmacnianie wizerunku i podnoszenie jakości usług. Nieporozumienia, brak jednoznacznych instrukcji i odpowiedzi między personelem medycznym a pacjentem mogą doprowadzić do powikłań, nieefektywnego leczenia i finalnie – niezadowolenia pacjenta i jego bliskich.pr medyczny

Promocja zdrowia i akcje profilaktyczne pozwalają na obniżenie kosztów świadczeń medycznych i lepsze zdrowie populacji. Tutaj działania z zakresu public relations pełnią ogromną rolę. Odpowiednia komunikacja i dobór narzędzi może przynieść korzyści dla społeczeństwa, a przy okazji budować zaufanie lekarzy i placówek medycznych.

Komunikacja wewnątrz organizacji jest szczególnie ważna w ochronie zdrowia. Pracownicy placówki medycznej na co dzień zmagają się ratowaniem zdrowia i życia pacjentów. Ich praca wymaga poświęcenia, zaangażowania i specjalistycznej wiedzy. Stanowi to największą wartość świadczeniodawcy usług medycznych. Czy zniechęcony, wypalony zawodowo, niedoinformowany personel medyczny zrobi pozytywne wrażenie na pacjentach? Czy będzie on poświęcał więcej uwagi pacjentom, jeśli będzie miał za mało informacji o organizacji, utrudnioną codzienną pracę i brak perspektywy rozwoju? Przekonanie zespołów medycznych o silnej marce ich placówki medycznej przyczyni się do lepszej jakości pracy i siły organizacji na rynku usług medycznych. Jasna komunikacja i tożsamość organizacji – system wartości, kultura organizacyjna, standardy oferowanych usług medycznych i tożsamość wizualna to obszary, które budują zaplanowane działania PRowe. Identyfikacja pracowników z placówką medyczną wspomoże spełnienie oczekiwań pacjentów – rozwiązanie problemu, opiekę i troskę o ich zdrowie.

Działania marketingowe i promocyjne w środowisku medycznym to też PR usług medycznych. Działania informacyjne i promocyjne skierowane do lekarzy i specjalistów, którzy uczestniczą w procesie diagnostyczno-terapeutycznym danego problemu zdrowotnego są niezwykle ważne. Pacjent poszukując pomocy zwróci się z zapytaniem do różnych specjalistów branży medycznej, np. dietetyka, fizjoterapeuty, masażysty, kosmetologa. Warto, żeby to właśnie oni pomogli mu w podjęciu decyzji o wyborze danej placówki medycznej czy metody terapeutycznej.

Media relations w branży medycznej to systematyczna współpraca z dziennikarzami i mediami. Tego typu działania mogą przynieść długofalowe pozytywne odczucia opinii publicznej do marki placówki medycznej. Mogą tez być kluczowe w sytuacji kryzysowej. Otwarcie osób zarządzających placówką medyczną i personelu medycznego na pracę i rozmowę z mediami owocuje zakorzenieniem szpitala czy przychodni w pamięci pacjentów. Połączenie informacji z pozytywnymi emocjami jej towarzyszącymi to klucz to dobrej komunikacji w służbie zdrowia.